Bàn Trà

Bàn Trà

BÀN TRÀ ZARA 04
MSP : BT009
1,550,000đ
BÀN TRÀ TRAM METAL
MSP : BT001
2,500,000đ
BÀN TRÀ KAUBAN
MSP : BT002
1,650,000đ
BÀN TRÀ MONOBOX
MSP : BT003
1,950,000đ
BÀN TRÀ TORRE VUÔNG 50CM
MSP : BT012
1,250,000đ
BÀN TRÀ TORRE TRÒN 50CM
MSP : BT013
1,250,000đ
BÀN TRÀ CODA
MSP : BT010
1,750,000đ
BÀN TRÀ YODA
MSP : BT010
2,500,000đ
BÀN TRÀ VENEZIA
MSP : BT004
2,500,000đ
BÀN TRÀ KAUBAN01
MSP :
1,950,000đ
Sản xuất tại Việt Nam
2 năm bảo hành trên đồ nội thất
Dịch vụ tư vấn trang trí Nội thất miễn phí
Giao hàng miễn phí tại TP HCM