Bàn Beton

Bàn Beton

BÀN ĂN TRAM METAL
MSP : BA001
9,500,000đ
BÀN TRÀ ZARA 04
MSP : BT009
1,550,000đ
BÀN TRÀ TRAM METAL
MSP : BT001
2,500,000đ
BÀN SOFA TRAM METAL
MSP : BS001
3,350,000đ
BÀN TRANG TRÍ TRAM METAL
MSP : BTT001
3,900,000đ
BÀN TRÀ KAUBAN
MSP : BT002
1,650,000đ
BÀN TRÀ MONOBOX
MSP : BT003
1,950,000đ
BÀN TRANG TRÍ MONOBOX
MSP : BTT002
2,750,000đ
BÀN SOFA MONOBOX 115X60 CM
MSP : BS002
3,750,000đ
BÀN SOFA MONOBOX 60CM
MSP : BS004
2,500,000đ
BÀN ĂN TORRE 200X100 CM
MSP : BA002
9,500,000đ
BÀN ĂN TORRE 120CM
MSP : BA003
7,900,000đ
BÀN SOFA TORRE 90CM
MSP : BS008
1,750,000đ
BÀN SOFA TORRE 120X60CM
MSP : BS007
2,150,000đ
BÀN TRÀ TORRE VUÔNG 50CM
MSP : BT012
1,250,000đ
BÀN TRÀ TORRE TRÒN 50CM
MSP : BT013
1,250,000đ
BÀN TRANG TRÍ TORRE
MSP : BTT003
3,450,000đ
BÀN CAFE TORRE 60CM
MSP : BC005
1,650,000đ
BÀN TRÀ CODA
MSP : BT010
1,750,000đ
BÀN ĂN TORRE TRÒN 120CM
MSP : BA004
7,900,000đ
BÀN ĂN YODA
MSP : BA005
13,500,000đ
BÀN TRÀ YODA
MSP : BT010
2,500,000đ
BÀN ĂN VENEZIA
MSP : BA007
13,500,000đ
BÀN SOFA VENEZIA
MSP : BS005
3,500,000đ
BÀN TRÀ VENEZIA
MSP : BT004
2,500,000đ
BÀN ĂN AMOS MẶT BÊ TÔNG
MSP : BA006
12,500,000đ
BÀN CAFÉ KAUBAN
MSP : BC004
2,500,000đ
CYLINDER 01
MSP :
1,750,000đ
Sản xuất tại Việt Nam
2 năm bảo hành trên đồ nội thất
Dịch vụ tư vấn trang trí Nội thất miễn phí
Giao hàng miễn phí tại TP HCM