Phòng ăn

Phòng ăn

GHẾ ĂN LENOX
MSP : CH002
1,650,000đ
GHẾ ĂN CALLIGARIS
MSP : CH001
1,650,000đ
GHẾ ĂN COCO GUBI
MSP : CH009
1,650,000đ
GHẾ ĂN STANDARD SR, NỆM
MSP : CH005
1,750,000đ
GHẾ BAR SERIES 430
MSP : CB003
1,990,000đ
GHẾ ĂN VITRA FAUTEUIL
MSP : CH006
2,550,000đ
GHẾ ĂN MASON
MSP : CH010
1,650,000đ
BÀN ĂN TRAM METAL
MSP : BA001
9,500,000đ
GHẾ ĂN SERIES 430
MSP : CH004
1,750,000đ
GHẾ ĂN HELSINKI UPHOLSTERED
MSP : CH003
1,850,000đ
BÀN ĂN TORRE 200X100 CM
MSP : BA002
9,500,000đ
BÀN ĂN TORRE 120CM
MSP : BA003
7,900,000đ
BÀN CAFE TORRE 60CM
MSP : BC005
1,650,000đ
GHẾ BAR CALLIGARIS
MSP : CH001
1,890,000đ
GHẾ BAR LENOX
MSP : CB002
1,890,000đ
GHẾ ĂN CONFERENCE CHAIR, NO. 355
MSP : CH007
1,790,000đ - 1,522,000đ
BÀN ĂN TORRE TRÒN 120CM
MSP : BA004
7,900,000đ
HENDRIX BAR
MSP : CB004
1,050,000đ
GHẾ BAR COCO GUBI
MSP : CB004
1,890,000đ
GHẾ BAR MASON
MSP : CB005
1,890,000đ
GHẾ BĂNG AMOS
MSP : GB001
3,950,000đ
BÀN ĂN YODA
MSP : BA005
13,500,000đ
BÀN ĂN VENEZIA
MSP : BA007
13,500,000đ
BÀN ĂN AMOS MẶT BÊ TÔNG
MSP : BA006
12,500,000đ
BÀN CAFÉ ALLEY
MSP : BC001
1,250,000đ
BÀN CAFÉ CYLINDER 01
MSP : BC002
1,750,000đ
BÀN CAFÉ CYLINDER 02
MSP : BC003
1,750,000đ
BÀN CAFÉ KAUBAN
MSP : BC004
2,500,000đ
Sản xuất tại Việt Nam
2 năm bảo hành trên đồ nội thất
Dịch vụ tư vấn trang trí Nội thất miễn phí
Giao hàng miễn phí tại TP HCM